„Mokošais” ceļš izdienas pensijas iegūšanā

Esmu sagaidījis. 15.09.2009. manā bankas kontā ieripoja izdienas pensijas pirmie lati. Kāds tad ir bijis šis periods un „knifi” no brīža, kad sāku domāt par pensionēšanos līdz brīdim kad man tika pārskaitīts pirmais izdienas pensijas maksājums.

Teikšu tā. Bija daudz jautājumu un šaubu. Tādēļ gribu padalīties ar to, kā tad man gāja. Iespējams ārpus dienesta esošajiem radīsies neliels priekšstats, kas un kā, kā arī topošie pensionāri gūs kādu atbildi uz viņus interesējošiem jautājumiem un vienlaicīgi esošie pensionāri varēs salīdzināt ar to kā tad šajā jautājumā veicās viņiem.

Sakarā ar Jelgavas pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) likvidēšanu ar 01.07.2009. man tika piedāvāta iespēja kandidēt uz citiem amatiem Valsts robežsardzē. Sākotnēji izvērtēju iespējamos ienākumus turpinot dienestu citā amatā (reāli tas varēja būt vienu pakāpi zemāks, biju nodaļas priekšnieks), atalgojuma samazinājumu, kā arī dienesta apstākļus un ceļa izdevumus. Aina pavērās visai bēdīga.

Devos pie Pārvaldes grāmatvedes ar lūgumu aprēķināt manas iespējamās izdienas pensijas apmēru. Tā kā grāmatvede savā jomā ir profesionāle, kā arī vienkārši labs cilvēks, tad visai ātri ieguvu attiecīgos aprēķinus. Tad es arī sapratu, ka turpinot dienestu nekāds dzīvotājs nebūšu (ienākumi būtu mazāki par izdevumiem), bet dodoties izdienas pensijā ir varianti. Pensija būtu labs atspaids kādai no manis izvēlētajai nodarbei (darbam). Pakonsultējoties ar tuviniekiem, pieņēmu lēmumu atvaļināties no dienesta.

Kā tad tiek aprēķināta izdienas pensija?

No sākuma jānoskaidro mēneša vidējā izpeļņa par pēdējiem pieciem gadiem pirms atbrīvošanas no dienesta. Saskaņā ar likuma “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” 4.pantu mēneša vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas, kurā ietilpst amatalga, piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, prēmijas un citas piemaksas (virsstundas, nakts stundas, prombūtnē esošas amatpersonas pienākumu pildīšana un tamlīdzīgi). Precīzāk MK noteikumos Nr.86 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta atalgojuma sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm”.

Savukārt formulu saskaņā ar kuru aprēķina vidējo mēneša darba samaksu izdienas pensijas piešķiršanai atrodama MK noteikumos Nr.448 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensiju”. Tātad, kad esat ieguvuši mēneša vidējo izpeļņu (par pieciem gadiem), tad varat rēķināt cik tad jūs saņemsiet „uz rokas”.

Piemēram. Personai ir 45 gadi, izdiena 25 gadi (atbrīvots darbinieku skaita samazināšanas dēļ, varētu būt arī veselības stāvokļa dēļ), mēneša vidējā izpeļņa Ls 500,00. Tātad 500,00 (vidējā izpeļņa) x 50% (šādā veidā atvaļinoties 40% + par katru izdienas gadu virs 20 gadiem vēl 2%, kopā 50%) = Ls 250,00 – 165,00 (ne ar kāda veida nodokli neapliekamais pensijas minimums) = Ls 85,00  – 23% (ienākuma nodoklis) = Ls 65,45 + Ls 165,00 (ar nodokli neapliekamā daļa) = 230,45 „uz rokas”.

Tie, kuri attiecīgi sasnieguši izdienas pensijas vecumu, tas ir 50 gadus, un izdiena ir 25 gadi attiecīgi šī vidējā izpeļņas summa jāreizina ar 65% (šādā veidā atvaļinoties 55% + katru izdienas gadu virs 20 gadiem vēl 2%), un tālāk attiecīgi kā norādīts piemērā.

Jāņem vērā, ka tā saucamās krīzes laikā pagaidām no šīs summas pensionārs zaudē 10%, bet strādājošie pensionāri 70% (arī izdienas pensionāri). Tātad nestrādājoša pensionāra gadījumā Ls 230,45 – 10% = Ls 207,41 reāli „uz rokas”, bet strādājoša Ls 230,45 – 70% = Ls 69,14 „uz rokas”.

Tādējādi zinot savus ienākumus teorētiski izdienas pensijas apmēru katrs var aprēķināt pats, bet es tomēr ieteiktu uzticēties profesionāļiem, tas ir katras konkrētās iestādes grāmatvedim, jo tieši no viņa veiktajiem aprēķiniem Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra (turpmāk – VSLVA) noteiks izdienas pensijas apmēru. Jāpiebilst, ka grāmatvedes aprēķins par man piešķiramās pensijas apmēru bija precīzs un man nenācās vilties, kaut arī šaubas mani nepameta līdz pat pirmajam pārskaitījumam (ja nu kas).

Pārvaldes Personāla vadības nodaļā līdz 30.06.2009. iesniedzu divas fotogrāfijas (3 x 4), pasi (kopijas sagatavošanai), kā arī izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par to, ka nesaņemu nekāda veida pabalstus. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.448 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensiju” šāda veida izziņa nav jāiesniedz, savukārt ir jāiesniedz izdienas pensijas pieprasījums un algas nodokļu grāmatiņa. Lai iespējams nekavētu procesu izziņu tomēr iesniedzu (izziņu VSAA izsniedz piecu minūšu laikā no pieprasījuma brīža). Algas nodokļu grāmatiņu man izdeva un norādīja, ka tā kopā ar izdienas pensijas pieprasījumu būs jāiesniedz reorganizētajā Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldē, kurā dienestu turpinās daļa Pārvades personāla.

01.07.2009. faktiski ieguvu pensionāra statusu, bet, protams, ka nekādu dokumentu, kuri par to liecinātu manā rīcībā nebija. Vienu brīdi iedomājos par to, ka ja nu pensiju piešķir nevis ar 01.07.2009., bet gan pēc visu dokumentu (pieprasījuma, algas nodokļu grāmatiņas) iesniegšanas VSLVA un aģentūrai pieņemot attiecīgu lēmumu. Turklāt procesu es iespaidot nevarēju, jo iepriekš norādīto dokumentu paketi un papildus – izdienas stāža aprēķinu, izziņu par vidējo mēneša darba samaksu, rīkojumu par darbinieka atvaļināšanu no dienesta (kopiju) aģentūrai saskaņā ar MK 448 noteikumiem iesniedz iestāde (šajā gadījumā Rīgas pārvalde). Turklāt manis iesniegtos dokumentus iestāde (Rīgas pārvalde) saskaņā ar noteikumiem nereģistrē, tātad faktiski nevaru pierādīt to, ka, piemēram, ne manas vainas dēļ ir novilcināts visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas laiks VSLVA.

Gāja laiks un nekādu ziņu. Nevienam un neko nevajag, protams, izņemot mani. It kā lielā darba apjoma dēļ Rīgas pārvaldē, kā arī vienas amatpersonas atvaļinājuma dēļ (bija nepieciešams viņa un tikai viņa paraksts uz dokumentiem) process ievilkās. Tomēr vairakkārt sazvanoties tā teikt ar darba izpildītājiem (pazinu personiski) lieta sakustējās (laikam arī paraksti tika iegūti) un apmēram 04.09.09. es iesniedzu nodokļu grāmatiņu Rīgas pārvaldē. Turpat uz vietas uzrakstīju pieprasījumu par pensiju un parakstīju virkni citu dokumentu. 07.09.09. man paziņoja, ka visi dokumenti iesniegti VSLVA.

Pēc neilga laika no Rīgas pārvaldes saņēmu dokumentu paketi – darba grāmatiņas, PSRS kara klausības apliecību (nebiju to redzējis nu jau 18 gadus) un algas nodokļu grāmatiņu, kuras titullapas iekšpusē „gozējās” VSLVA Sociālās nodrošināšanas nodaļas zīmogs, kurš liecināja par to, ka 2009.gada 1.jūlijā man piešķirta izdienas pensija. Tātad viss kārtībā un manas šaubas par pensionēšanās laiku bija liekas.

Ņemot vērā lielo pretendentu skaitu, daudzi paziņas prognozēja ilgu gaidīšanas laiku līdz tiks pieņemts lēmums, kur nu vēl pārskaitīs naudu. Septembra sākumā saņēmu ar 31.08.2009. datētu VSLVA vēstuli, kurā atradās lēmums par izdienas pensijas piešķiršanu un izdienas pensionāra apliecība. Ja nekļūdos, tad saskaņā ar likumu VSLVA dokumenti jāizskata un lēmums jāpieņem 10 dienu laikā, bet pieņēma lēmumu 23 dienu laikā. Tātad aizķeršanās Rīgas pārvaldē, ne visai gludi aģentūrā un rezultātā lēmums par izdienas pensijas piešķiršanu tika pieņemts divu mēnešu laikā no atvaļināšanās dienas. Neskatoties uz to domāju, ka šajos apstākļos „labi, ka tā”.

Tomēr ar to likstas nebeidzās. Kaut arī lēmuma konstatējošās daļas sākumā precīzi norādīts mans izdienas stāžs, tomēr tālāk viens no teikumiem ir pilnīgs murgs. Tiek norādīts likums un veids kādā man būtu jāaprēķina piešķiramās pensijas procentu apmērs, bet nez kāpēc tekstā parādās cits uzvārds un turklāt procentu aprēķināšanas princips norādīts amatpersonai pensionējoties sasniedzot 50 gadu vecumu, nevis kā manā gadījumā (atbrīvots darbinieku skaita samazināšanas dēļ). Neskatoties uz to tālāk procentu apmērs un izdienas pensijas apmērs aprēķināts precīzi (acīmredzot ierēdņi pārstrādājušies), kā arī ar uzvārdu viss kārtībā. Ņemot vērā to, ka nolēmuma daļā viss ir precīzi un lēmums man ir labvēlīgs, tad nekādas aktivitātes šī lēmuma apstrīdēšanā neuzsākšu.

Pensionāra apliecība ir ielaminēta lapiņa 7 x 10 cm (nez kāpēc biju iedomājies atveramus vāciņus), lapiņa zaļganā krāsā (kā jau bijušajam robežsargam piedienas). Apliecībā norādīta atvaļinātās amatpersonas dienesta pakāpe, kas sākumā nedaudz pārsteidza (kādēļ, lai atpazītu „čiekurus”?), tomēr vēlāk konkrētajā gadījumā redzot vārdu – kapteinis – ir patīkami (kādēļ nezinu, nostaļģija?). Apliecībā norādīts, ka izdienas pensija piešķirta ar 01.07.2009., tātad viss kārtībā. Saskaņā ar lēmumu, kā arī ievērojot attiecīgos MK noteikumus (izdienas pensija izmaksājama līdz katra mēneša 15. datumam) 15.09.2009. uz manu kontu tika pārskaitīta izdienas pensija par jūliju, augustu un septembri. Tātad izdienas pensiju izmaksā par pašreizējo mēnesi (biju iedomājies, ka par iepriekšējo).

Varbūt nedaudz ārpus tēmas, bet vēlos vērst uzmanību topošajiem pensionāriem uz to, ka tā saucamajā „mazajā” pensijā var doties divu iemeslu dēļ. Tas ir veselības stāvokļa vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ (ja izdienas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem). Maldīgi ir priekšstati (tādi ir dzirdēti) par to, ka sasniegšu izdienu 20 gadus un prom „mazajā” pensijā, neskatoties uz to, ka ar veselību viss kārtībā un samazināšana nenotiek. Tādi priekšstati ir radušies, jo daži kolēģi ir devušies „mazajā pensijā” ne nu veselības stāvokļa dēļ, ne arī sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu. Jā tādi gadījumi ir bijuši, bet es vēršu uzmanību uz to, ka šie gadījumi ir attiecināmi tikai uz tiem, kuri var doties izdienas pensijā saskaņā ar likuma “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” pārejas noteikumiem, kuri likumā iestrādāti, ievērojot tiesiskā paļāvīguma principus, jo ar šī likuma stāšanos spēkā (30.04.1998.) spēku zaudēja Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm izdienas pensijām” (diemžēl šie laiki ir pagājuši un nu jau šos tiesiskās paļāvības principus ievēro visai reti).

Piemērs. Tie, kuriem līdz 31.12.1997. izdienas stāžs bija ne mazāks par 15 gadiem, ir tiesības neatkarīgi no vecuma pēc 25 gadu (attiecīgi 26, 27 un tā tālāk) izdienas stāža sasniegšanas saņemt izdienas pensiju 40 procentu apmērā no darba samaksas. Par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensiju palielina par diviem procentiem. Tātad, piemēram, personai 33 gados, tas ir 1997.gadā izdienas stāžs ir 15 gadi un attiecīgi 2007.gadā izdiena ir 25, vecums 43 gadi un šajā gadījumā no šī brīža persona var doties izdienas pensijā jebkurā laikā (neievērojot nosacījumus par veselības stāvokli un darbinieku skaita samazināšanu), kā arī neskatoties uz to, ka nav sasniegts 50 gadu vecums . Kam interesē vairāk skatieties pārejas noteikumus (ir citi līdzīga rakstura nosacījumi).

Nu, lūk, manā gadījumā no atvaļināšanās dienas līdz izdienas pensijas saņemšanai pagāja divi ar pus mēneši. It kā process ievilkās, bet es esmu apmierināts.

Kā ir ar jums esošajiem un topošajiem izdienas pensionāriem?

Jūs varat atstāt komentāru, vai iesaitēt no savas lapas.

7 komentāri rakstam “„Mokošais” ceļš izdienas pensijas iegūšanā”

 1. Kā izziņas materiāls – perfekti! Daudzās atsauces uz likumiem nedaudz atgādina Valsts iestāžu atbilžu stilu uz jautājumiem. Bet ir viena būtiska atšķirība. Tevis dotie piemēri sausajam likuma burtam piedod kaut kādu jēgu. Bieži gadās, ka izlasot likumu rodas vairāk jautājumu, kā tiek saņemtas atbildes. Taču šajā rakstā gan viss kļūst perfekti skaidrs. Esmu pārliecināts, ka ne viens vien te gūs atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem.

  Tā turpināt!

 2. janis saka:

  Tāds liktenis piemeklējis arī pārējos.

 3. Ināra saka:

  Man ar pensiju(pilnā-izdienas) gāja arī visādi. No 25.05.2009. esmu izdienas pensijā. Naudiņu ieskaitīja tikai 15.07.2009., pensionāra apliecību saņēmu 21.07.2009.
  Tātad ar tādu kā nelielu aizķeršanos:)
  Bet teksts ir pat ļoti izsmeļošs un skaidri saprotams, tikai attiecīgos likumus varēja ierakstīt teksta beigās.

 4. […] Šobrīd blogā ir publicēti tikai divi raksti. Bet jau šobrīd zināms, ka būs vēl un vēl. To publicēšanas biežums diez vai būs augsts, taču noteikti ir vērts ielūkoties. Jo īpaši tiem, kas ir saistīti vai interesējas par Iekšlietu struktūrām. Pirmais raksts ir par lielu pagriezienu dzīvē, bet otrs par izdienas pensijām. […]

 5. Norberts saka:

  Homo sovjetikus ierēdņi un tie paši tikumi. Līdzīg moku ceļu izgāju aizejot pensijā no krievu armijas 1979.gadā.

 6. Raiča saka:

  Kurš zina vai strādājošam izdienas pensijā pārēķina pensiju. Kur griesties.

 7. Ēriks saka:

  Saprotu, ka izdienas pensionārs strādā civilā darbā un ir pagājis kāds laiks kopš aiziešanas izdienas pensijā un ir jautājums par to vai nepienākas lielāka pensija. Ja tā uzreiz jāsaka, tad, manuprāt, laikam ejot, izdienas pensijas vairs nepārrēķina. Kad pienāk civilās pensijas laiks, tad persona izvērtē un izvēlās to, kura no pensijām ir izdevīgāka (lielāka). Bet, ja gribas zināt droši, tad ar šādu jautājumu jāvēršas jebkurā VSAA nodaļā, jo nu jau ar izdienas pensijām (vismaz IeM) viņi nodarbojas.

Atstājiet kometnāru