Izdienas pensija – bezdarbnieks statuss – bezdarbnieka pabalsts – izdienas pensija

2009.gada 31.jūnijā tiku atvaļināts no dienesta IeM VRS. Kopš 2009.gada 1.jūlija esmu iekšlietu iestāžu pensionārs. 2009.gada 1.septembrī man ir piešķirts bezdarbnieka statuss, saņemu bezdarbnieka pabalstu. 2010.gada 31.maijā plānoju atteikties no bezdarbnieka statusa un ar 2010.gada jūniju atsākt saņemt izdienas pensiju.

Mazliet pacietības un Tu uzzināsi kā man klājās šajā laikā, ko tālāk, kā arī daža laba atziņa, kura Tev var būt interesanta un iespējams noderīga.

Izdienas pensionāram (atšķirībā no vecuma pensionāra) ir iespēja uz laiku atteikties no pensijas un šajā laikā saņemt bezdarbnieka pabalstu. Manā gadījumā bezdarbnieka pabalsts 9 mēnešu periodā pārsniedz pensijas kopsummu, tādēļ iesniedzu pieteikumu bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Ievērībai! Būtiski ir pieteikties bezdarbnieka statusa iegūšanai ne par ātru un ne par vēlu attiecībā pret dienu, kad ar jums ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības. 2009.gadā vidējo iemaksu algu aprēķināja par sešu mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss. Tātad bija būtiski tie seši mēneši, par kuriem aprēķināti lielākie ienākumi. Piemēram, algas, prēmijas, neizmantotā atvaļinājuma kompensācija un atbrīvošanas pabalsts un tamlīdzīgi. Man ražīgākais bija jūlijs, tādēļ nogaidīju divus mēnešus un tieši 2009.gada 1.septembrī devos uz VNA (Valsts nodarbinātības aģentūra) iesniegt pieteikumu. Tie, kuri pasteidzās un pieteicās, piemēram, augustā saņēma mazāku pabalstu, jo netika ieskaitīts jūlijs. Tā varēja rīkoties tie, kuriem jūlijā peļņa bija krietni mazāka nekā jūnijā, vai pabalsts bija nepieciešams iespējami ātrāk. 2010.gadā vidējo iemaksu algu aprēķina par divpadsmit mēnešu periodu.

01.09.2009. no paša rīta devos uz VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) Jelgavas filiāli un pieprasīju uzziņu par darba devēja veiktajām apdrošināšanas iemaksām. Uzziņa tika izsniegta pāris minūšu laikā. Secināju, ka visas iemaksas ir veiktas un lielākā peļņa ir bijusi par periodu no 2009.gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam. Tātad ir pienākusi īstā diena un laiks doties uz NVA. Varēju to darīt arī kādu dienu vēlāk, bet tad pastāvēja risks nokavēt citas veicamās darbības, kuras saistītas ar tālāk aprakstīto procesu.

Ievērībai! Uzziņu obligāti iesaku pieprasīt tiem, kuri nestrādā valsts iestādēs, jo jūs nevarat būt drošs, ka darba devējs par jums ir veicis iemaksas.

NVA Jelgavas nodaļā ierados apmēram 08:45 (darba laika sākums 09:00), bet priekšā jau cilvēku jūra. Topošos bezdarbniekus reģistrēja divas inspektores (atvaļinājumu laiks), dažbrīd pieslēdzās inspektores, kuras pieņēma jau esošos bezdarbniekus. Vienai bezdarbnieka reģistrācijai tiek veltītas no 15 līdz 20 minūtēm. Pozitīva lēmuma gadījumā jums uzreiz izsniegs lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu un individuālā darba meklēšanas plānu. Es prom tiku apmēram plkst. 14:30. Citi rindu tā arī neizstāvēja.

Ievērībai! Ejot uz reģistrāciju jums līdzi obligāti jābūt pasei un algas nodokļu grāmatiņai, protams, ja jums tāda vispār jebkad tika izsniegta. Vēlams (nav obligāti) paņemt līdzi arī dokumentus, kuri apliecina jūsu izglītību, ja nē, tad šie dokumenti būs jāuzrāda nākamajā NVA apmeklējumā. Reģistrēties jūs varat jebkurā NVA nodaļā.

Tajā pašā dienā devos uz VSAA Jelgavas nodaļu pieprasīt bezdarbnieka pabalstu. Rindā nogaidīju apmēram stundu (ciešami). Darbiniecei bija problēmas izprast ierakstus nu jau bijušās PSRS bruņoto spēku rezerves virsnieka kara klausības apliecībā. Nācās skaidrot, bet pārliecības par to, ka tiku saprasts nav. Jāpiebilst, ka šis laiks ir būtisks jo, tiek iekļauts darba stāža aprēķināšanā. Tika pieprasīti arī izglītības dokumenti (man nebija), kaut gan viņai gar to nav nekādas daļas (atšķirībā no NVA). Attieksme pret mani (apmeklētāju), atšķirībā no NVA diezgan nepatīkama. Sajūta, ka tādi kā es viņai jau līdz kaklam. Lai kā, minūtes divdesmit un darbs bija padarīts.

Ievērībai! Pieprasīt bezdarbnieka pabalstu jūs varat jebkurā VSAA nodaļā. Pieprasot pabalstu, jums būs jāuzraksta attiecīgs iesniegums (jāzina savas bankas norēķinu konta rekvizīti). Jāuzrāda nodokļu grāmatiņa, kā arī dokumenti un to kopijas, kas apliecina darba stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, piemēram, darba grāmatiņa, darba izziņas, darba līgumi un jau pieminētā kara klausības apliecība. Dokumenti tiek nokopēti un uzreiz atdoti jums. Jums jāpierāda, katrs darba stāžā iekļaujamais gads, mēnesis un diena. Jo lielāks būs kopējais stāžs, jo lielāku pabalstu saņemsiet.

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir: tad pabalsts ir:
no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot 50% no vidējās iemaksu algas
no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot 55 % no vidējās iemaksu algas
no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot 60 % no vidējās iemaksu algas
30 gadi un vairāk 65 % no vidējās iemaksu algas

Man uz to brīdi darba stāžs bija 25 gadi 6 mēneši un 6 dienas, tātad pabalsts tika noteikts 60% apmērā no vidējās iemaksu algas. Tā arī es nesapratu, vai darbiniece pareizi fiksēja manu dienesta laiku PSRS bruņotajos spēkos, bet tā kā manā gadījumā 1 – 2 mēneši (par kuriem bija neskaidrība) nemainīja stāža slieksni, tad kreņķim nav pamata.

Ievērībai! Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas sākot ar 01.01.2010. aprēķinu veic šādi. Saskaita iemaksātās algas divpadsmit mēnešu periodā (2009.gadā sešu mēnešu) un saskaita šo divpadsmit mēnešu dienas. Iemaksāto algu kopsummu dala ar dienu skaitu kopsummu. Piemērojot tabulā redzamos procentus iegūst pabalsta vienas dienas apmēru. Pabalstu saņemsiet atkarībā no mēneša dienu skaita, jo pabalsta vienas dienas apmēru reizina ar konkrētā mēneša dienu skaitu. Piemēram, personai divpadsmit mēnešu iemaksu algas kopsumma ir Ls 5000. Divpadsmit mēnešos 365 dienas.

Ls 5000 : 365 = Ls 13,6986 x (piemēram, 60%)=Ls 8,2191.

Kā tas izskatās personai, kurai darba stāžs ir no 20 līdz 29 gadiem?

Pirmajos trijos mēnešos Ls 8,2191 x 100% = Ls 8,22.

Nākamajos trijos mēnešos Ls 8,2191 x 75% = Ls 6,16.

Pēdējos trijos mēnešos Ls 8,2191 x 50% = Ls 4,11.

Iegūtās summas reiziniet ar konkrētā mēneša (par kuru jums pienākas pabalsts) dienu skaitu. Piemēram, ja bezdarbnieka statuss piešķirts 1.maijā, tad pirmais mēnesis, par kuru izmaksās pabalstu ir maijs. Piemēram:

Pirmajā mēnesī (maijs) Ls 8,22 x 31 = Ls 254,82.

Piektajā mēnesī (septembrī) Ls 6,16 x 30 = Ls 184,80.

Septītajā mēnesī (novembris) mēnesī Ls 4,11 x 30 = Ls 123,30.

Bezdarbnieka pabalstu atšķirībā no izdienas pensijas izmaksā par iepriekšējo mēnesi (pensiju par pašreizējo mēnesi). Es lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu saņēmu novembra sākumā (datēts ar 28.10.2009) un novembra beigās saņēmu pabalstu par septembri un oktobri.

Ņemiet vērā! Ņemiet vērā! Ņemiet vērā!

Ja laika periodā no 01.01.2010. līdz 31.12.2012. jūs būsiet starp tiem, kuriem aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniegs Ls 11,51, tad par vienu kalendāra dienu piešķiramā bezdarbnieka pabalsta apmēru noteiks šādi:

Ls 11,51 + 50% no aprēķinātās pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz Ls 11,51.

Piemēram, jūms aprēķinātā pabalsta summa ir Ls 15,00.

Tātad Ls 15,01 – Ls 11,51 = Ls 3,50 x 50% = Ls 1,75 +Ls 11,51 = Ls 13,26.    Kā redzat krīzes laikā no jums nokāsa Ls 1,75 dienā un 30 dienu mēnesī tas jau sastāda Ls 52,50 zaudējumu. Jo tālāk, jo trakāk. Priecē, ka man aprēķinot pabalstu šādi ierobežojumi nebija spēkā un zaudējumi izpalika.

Izmaksājamā pabalsta apmērs ir atkarīgs no apdrošināšanas (darba) stāža.

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir: tad pabalstu izmaksā:
no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot pirmos 2 mēnešus – 100% piešķirtā pabalsta apmērā;

nākamos 2 mēnešus – 75%;

pēdējos 5 mēnešus – 45 latus mēnesī.

no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot pirmos 2 mēnešus – 100%;

nākamos 2 mēnešus – 75%;

turpmākos 2 mēnešus – 50 %;

pēdējos 3 mēnešus – 45 latus mēnesī.

no 20 gadiem pirmos 3 mēnešus – 100 %;

nākamos 3 mēnešus – 75%;

pēdējos 3 mēnešus – 50% .

Man vienīgais ieguvums no bezdarbnieka statusa ir bezdarbnieka pabalsts. Iespējams kādam paveicies vairāk. Desmit dienas pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas obligāti bija jāapmeklē informatīva rakstura lekcija par bezdarbu pavadošajām problēmām. Lekcijas ilgums apmēram 2 stundas. Tikai 28.10.2009. pirmo reizi bija jāierodas pie NVA inspektores, kurai sniedzu informāciju par vēlamo darbu (juridiska rakstura) un kursiem (uzņēmējdarbība). Pa visu laiku ir bijis viens piedāvājums par vienas dienas kursiem, turklāt novēlots (paziņoja kursu dienā). Līdz šim pie VNA inspektores bija jāierodas  trīs reizes, kurās aprunājāmies par dzīvi un tas arī viss. Ar kursiem ir tā, ka jo ilgāk esi bezdarbnieks, jo lielāka iespēja. Pēdējo NVA inspektora apmeklējuma datumu izvēlējos pats un tas ir 31.05.2010., jo šajā dienā esmu nolēmis atteikties no bezdarbnieka statusa. Deviņu mēnešu pabalsta periods būs beidzies un citus ieguvumus no palikšanas bezdarbnieka statusā es nesaskatu. Kursus varu apmeklēt arī pēc savas iniciatīvas, ko šajā periodā arī esmu darījis.

Ievērībai! Nedrīkst nokavēt noteikto ierašanās dienu pie NVA inspektores, zaudēsiet bezdarbnieka statusu. Par to, ka nevarēsiet ierasties jāpaziņo iepriekš.  Neiedziļināšos, bet noteikti paši izpētiet kas un kā. Ierodoties pie inspektores, obligāti jābūt līdzi pasei, ja nē, tad jūsu apmeklējums netiks reģistrēts un čau bezdarbnieka statuss. Ja nu jums ir īpašas dotības un inspektorei labs garastāvoklis, tad ir iespējas izsprukt no šīs situācijas. Neaizmirstiet arī nodokļu grāmatiņu, bet tas nav tik būtiski.

Ievērībai! Iekšlietu sistēmas pensionāriem ieteiktu nesteigties ar paziņošanu IeM VSLVA (Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra) par to, ka jums piešķirts bezdarbnieka statuss, jo tādējādi uz kādu laiku varat palikt bez ienākumiem. Turklāt likums no jums to neprasa. Likuma „Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” 9.pants nosaka, ka izdienas pensijas izmaksu pārtrauc laikā, kad izdienas pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu. Likuma norma nosaka par jūsu pienākumu paziņot Iekšlietu ministrijas VSLVA par šo apstākļu (pabalsta saņemšanu) iestāšanos, nevis par bezdarbnieka statusa piešķiršanas faktu.

Es par šo apstākļu (pabalsta saņemšanu) iestāšanos paziņoju IeM VSLVA ierakstītā vēstulē nākamajā dienā pēc lēmuma saņemšanas no VSAA par pabalsta piešķiršanu, tātad novembra sākumā. Vēstulē papildus norādīju, ka vēlos saņemt informāciju par man pārmaksātās pensijas apmēru un atmaksāšanas kārtību. Saņēmu IeM VSLVA atbildi, kurā bija norādīta pārmaksātā summa un aicinājums to atmaksāt triju mēnešu laikā, ko arī izdarīju un tas neradīja nekādu problēmu, jo bija ienākušies bezdarbnieka pabalsti. IeM VSLVA vēstulē bija piedāvāta arī otra iespēja. Ja naudas atmaksa triju mēnešu laikā nav iespējama, tad tā tiktu ieturēta no pensijas pēc tās izmaksas atjaunošanas. Ja nekļūdos, tad saskaņā ar MK noteikumiem ieturējumi būtu 10% apmērā no pensijas un tādējādi es lēnā garā atmaksātu man pārmaksāto pensiju teju divus gadu laikā. Diezgan vilinošs variants, ņemot vērā to, ka vēl nav zināms, kad saņemšu no manas pensijas ieturētos krīzes 10%, kā arī nav skaidrs, vai šie 10% netiks ieturēti turpmāk. Jā ir IeM ministres rīkojums, bet likuma normas nav grozītas. Tātad nav fakts. Pašlaik ir tikai Satversmes tiesas spriedums, kas skar 70% ieturējumu atcelšanu un atmaksu strādājošiem izdienas pensionāriem. Izvēlējos būt korekts (atšķirībā no valsts).

Tādējādi es par septembri un oktobri saņēmu pensiju. Novembrī pensijas izmaksu pārtrauca, bet man jau sāka izmaksāt bezdarbnieka pabalstu (par septembri, oktobri). Tiem, kuri uzreiz paziņoja par viņiem piešķirto bezdarbnieka statusu (tā nu viņiem bija ieteikts un tā viņi šo lietu saprata), pensiju par septembri un oktobri nesaņēma. Bezdarbnieka pabalstu saņēma tikai novembrī un tātad vairāk kā divus mēnešus palika bez ienākumiem. Turklāt informējot IeM VSLVA telefoniski dažs labs saņēma pārmetumus par to, ka nepaziņoja uzreiz pēc statusa iegūšanas, bet kavējās (dažas dienas). Muļķīgs un nepamatots uzbraukums.

2010.gada 1.jūnijā nosūtīšu IeM VSLVA ierakstītu vēstuli par bezdarbnieka statusa un pabalsta zaudēšanu un lūgumu atsākt izdienas pensijas izmaksas. Tādējādi jau jūnijā ceru saņemt kārtējo pensiju par jūniju un vēl bezdarbnieka pabalstu par maiju. Ja ierēdņi nobremzēs (darba apjoms un tā), tad jūnijā saņemšu bezdarbnieka pabalstu par maiju, bet jūlijā pensiju par jūniju un jūliju. Katrā gadījumā naudas līdzekļu iegūšanas process netiks pārtraukts.

Ko tālāk? Tālāk tā bālāk? Vai arī nē? Tad jau redzēsim. Uz tikšanos manas dienasgrāmatas lappusēs un dzīvē!

Jūs varat atstāt komentāru, vai iesaitēt no savas lapas.

3 komentāri rakstam “Izdienas pensija – bezdarbnieks statuss – bezdarbnieka pabalsts – izdienas pensija”

 1. Ainars saka:

  Paklau,Tu laikam šo lietu perfekti esi izkodis, tāpēc ja ir laiks,lūdzu,papēti, vai bija likumīgi man nepeiskaitīt 4 gadus(80%) nostrādātus citā organizācijā (no 1983-1996) un kāpēc 6 mēneši un 26 dienas,izdienā neskaitās nekas???
  Mans izdienas laiks, ko ieskaitīja izdienas stāžā pilna apmērā ir 27 gadi 6 mēneši 26 dienas (Iekšlietu sistēmā no 1987-2012)
  Saņēmu šādu lēmuma pielikumu: (Atvainojos par kopējuma kropļojumu)
  Kopejais izdienas stāžs, kas tiek noteikts vienai izdienas pensijai- aprekinati LĪDZĪGI 27 gadi.
  Arēķināšanas kārtība:
  Darba samaksa (menesalgas, piemaksu un premiju kopsumma)
  par pedejiem 60 menesiem
  Faktiski nostradatais laiks stundas pedejos 60 meneSos
  Videja ikmenesa darba samaksa izdienas pensijas a p r ē ķ i n a š a n a i.
  ( Ls 21 615,86 : 6829 ) * 8 * 21
  Pensijas aprekins ( Ls 531,77 * 69%)
  Ls 21 615,86
  6829
  Ls 531,77
  Ls 366,92

  Jautājums, kur paliek manas izdienas 6 mēneši un 26 dienas. Varbūt “Noapaļoti” par labu valstij?? Kur palikuši mani nostrādātie 4 gadi citā organizācijā?(kur man pienāktos 80%) ? Visi arhīva dokumenti tika precīzi iesniegti kopā ar izdienas dokumentiem?
  Ar cieņu,un,
  Paldies.

 2. Ēriks saka:

  Ainar – kā jau Tu pats pieļāvi, laika nav, turklāt no Tavas puses trūkst precīzākas informācijas (kur dienēji, datumi un mēneši u.tml.). Bet, ja tā ātri un neiedziļinoties, tad pieļauju, ka pensija Tev aprēķināta korekti.

  Tātad no 1987 līdz 2012 rupji rēķinot (mēneši nav doti) iznāk 25 gadi un pie tiem pieskaiti 2 gadus (droši vien esi dienējis PSRS armijā), tad iznāk 27 izdienas gadi, kuriem pieskaitām vēl mēnešus (droši, ka neuzsāki dienestu 1.janvārī un nebeidzi 31.decembrī), tātad kādi mēneši pa virsu salasījās un iznāca Tevis pieminētie 27 gadi 6 mēneši un 26 dienas.

  Ja biji IeM sistēmas iestādēs dienējušais, bet dienestu uzsāki līdz 1990.gada 4.maijam, tad Tev 80% no tā saucamā civilā stāža nepienākas vispār, ja vien līdz 2002.gada 1.jūlijam neesi nomigrējis uz Valsts robežsardzi.

  Tālāk, pieņemot, ka Tu aizgāji pensijā, sasniedzot 50 gadu vecumu, tad par nodienētajiem 20 gadiem Tev pienākas 55% un par katru gadu virs 20 gadiem pienākas 2%, tas ir tavā gadījumā 7×2%=14%, tādējādi 55%+14% iznāk Tevis norādītie 69% un pārējais ir matemātika, izejot no darba samaksas, prēmijām u.t.t 60 mēnešos un šeit neiedziļināšos, jo domājams, ka arī te viss ir pareizi Tev aprēķināts.

  Kas attiecas uz vērā neņemtajiem 6 mēnešiem un 26 dienām, aprēķinot procentus, tad te neko nevar darīt, jo likumā noteikts “par katru izdienas stāža gadu”, tātad par veselu gadu pienākas 2% un ne savādāk, ja pat 1 diena pietrūkst, tad šos 2% nedabūt.

  Ceru, ka kliedēju Tavas šaubas, protams, ja vien pareizi sapratu tavu situāciju, jo vadījos no informācijas, ko sniedzi.

 3. Ivars saka:

  Ladien,Ērik!
  Drīz jau man arī būs 50!Gribētu Tev pavaicāt -Vai kopējā izdienas stāžā jāieskaita arī mācības augtākās izglītības iestādē(civīlā) 80% apmērā pēc vidējās izglītības iegūšanas? Man Valsts robežsardze visādi cenšās neieskaitīt to kā apdrošināšas stāžu, kaut likums un MK saka, ka vajag ieskaitīt!

  Ar cieņu,un,
  Paldies.

Atstājiet kometnāru