Mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas aizpildīšanas īpatnības

Mikrouzņēmuma darbiniekam/iem ir izmaksāta atlīdzība par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (Darba likuma 149.panta 5. daļa) vai atlaišanas pabalsts (Darba likuma 101.panta 1. daļas 9.punkts vai 10.punkts), vai abi kopā, vai tml. maksājumi, kas saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļu likumu (turpmāk – Likums) nav uzskatāmi par mikrouzņēmuma darbinieka ienākumiem no mikrouzņēmuma (Likuma 2.1 panta 2.daļa). Attiecībā par atlīdzību un pabalstu Likuma 2.1 panta 2.daļas 5.punkts (šā panta pirmajā daļā minētajā mikrouzņēmuma darbinieka ienākumā no mikrouzņēmuma neietver citas kompensācijas, kuras izmaksā darba devējs saskaņā ar Darba likumu un kuras ir pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem). Ko darīt? Lasiet tālāk 🙂 .

Mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijā (turpmāk – Deklarācija) 7.rindā (informācija par mikrouzņēmuma darbiniekiem un to ienākumi no mikrouzņēmuma) ailē “mēneša ienākums” jānorāda darbinieku ienākuma, piemēram, darba algas, atlīdzības un pabalsta kopsumma. Piemēram. Darba alga 720,00, atlīdzība 480,00 un pabalsts 700,00, tātad norādāma kopsumma 1900,00.

Deklarācijas 10.rindā (mikrouzņēmuma darbinieku ienākumu pārsnieguma daļa ceturksnī, kas pārsniedz 720 euro mēnesī) automātiski parādīsies 1180,00.

Deklarācijas 11.rindā (aprēķinātais mikrouzņēmumu nodoklis par darbinieku ienākuma pārsnieguma daļu ceturksnī (10.r. x 20%)) automātiski parādīsies 236,00 un tas liks iespringt 🙁 , jo kuram gribas maksāt nodokli, kurš vadoties no Likuma nebūtu jāmaksā.

Ja iesniegsiet šādu Deklarāciju, tad, protams, automātiski kļūsiet par nodokļu parādnieku, līdz to nomaksāsiet. Turklāt ar nākamo taksācijas periodu tiks zaudēts mikrouzņēmumu nodokļu maksātāja statuss (Likuma 4.panta 8.daļa). Lai tas nenotiku, veicamas sekojošas darbības.

Deklarācijas 10.rindā veicams labojums, ierakstot ailē 0,00.

Deklarācijas 11.rindā automātiski parādīsies 0,00. Liktos lieta darīta, bet nē.

VID jāiesniedz attiecīgs paskaidrojums. EDS paskaidrojuma veidlapu neatradīsiet. EDS tas izdarāms ar sekojošiem soļiem. Dokumenti; No veidlapas; Citi; Informācija VID klientu apkalpošanas centriem. Informācijas veidlapā var pievienot failu ar paskaidrojumu vai vienkārši sadaļā “Komentārs par failu vai dokumenta saturs” sniegt paskaidrojumu par to, kādēļ 10.rindā norādīti 0,00 euro. Piemēram. Paskaidrojumā norādīt par kādu dokumentu šis paskaidrojums, darbinieka dati (vārds, uzvārds, personas kods), atsevišķi darbinieka ienākumu summu, atlīdzības summu, pabalsta summu u.tml.. Pamatot ar normatīvajiem aktiem, t.i. uz kā pamata šīs summas darbiniekam ir aprēķinātas un izmaksātas.

Kaut kā tā. Veiksmi!

Jūs varat atstāt komentāru, vai iesaitēt no savas lapas.

1 komentārs rakstam “Mikrouzņēmumu nodokļu deklarācijas aizpildīšanas īpatnības”

  1. Silakaktins saka:

    Ja to papildus dokumentu neiesniegts, arī nebūs traki – VID piezvanīs, precizēs kas par lietu un viss.

Atstājiet kometnāru